Servis

U okviru naše djelatnosti vršimo:

  1. servis CYBELEC upravljačkih sistema
  2. retrofit upravljanja na apkant presama i makazama
  3. obuku radnika
Zavisno od složenosti problema servis je moguć direktno na mašini ili u našoj laboratoriji u Aachenu.

Generalna pravila našeg načina rada su:

  1. najkraći mogući rok dolaska kod klijenta,
  2. klijent se ne napušta ukoliko problem nije riješen

U našem djelovanju uvijek imamo u vidu da je najskuplja mašina koja nije u radnom stanju. Za naše klijente je od najvećeg značaja vrijeme dolaska servisera, njegova stručnost kao i raspolaganje rezervnim dijelovima. Stoga naši serviseri raspolažu novim vozilima, vodi se računa o njihovoj stalnoj edukaciji, a na raspolaganju im je non-stop tehnička podrška iz centrale u Aachenu.

Naše skladište je najopremljenije rezervnim dijelovima u Evropi.

Raspolažemo sa:

  • Novim upravljačkim jedinicama CYBELEC i to ModEva, DNC 880S, DNC 600S, DNC 60, DNC 400

  • Rezervnim dijelovima za upravljačke jedinice CYBELEC koje se ne proizvode već duži niz godina  –  DNC 1200, DNC 900, DNC 800, DNC 600, DNC 90, DNC 80, DNC 70, DNC 50, DNC 10.

  • Kompletnim upravljačkim jedinicama CYBELEC starije generacije –  DNC 1200, DNC 900, DNC 800, DNC 600, DNC 90, DNC 80, DNC 70, DNC 50, DNC 10

Gore navedeno nam omogućava da, ukoliko je potrebna reparacija u laboratoriji u Aachenu, našim klijentima obezbijedimo zamjensku upravljačku jedinicu tako da će mašina biti u radnom stanju dok traje reparacija.

Firma Coma Balkan samostalno ili u saradnji sa uposlenicima grupe svoje usluge pruža firmama u Njemačkoj, Finskoj, Holandiji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji i Rumuniji.

Kontaktirajte nas

Za više informacija molimo pozovite

+387 (0)51 430 540

ili nas kontaktirajte putem online obrasca.